Peo

Höckgården ligger i Håle socken i Grästorps kommun. Historien talar här sitt tydliga språk genom att alla nuvarande generationer på gården har hittat yxor från stenåldern.

Jag har tre barn Emilie, Cristopher och Albin som jobbar med annat än "bonneri" men som tur är kommer dom gärna hem och ger en hjälpande hand.

Gården på bilden heter Åkerstomt och ligger i Flakeberg. Här bor min mamma ”farmor Gunvor”. Åkerstomt är en gammal släktgård som varit i släktens ägo så långt bakåt det gått att följa,sen mitten av 1600-talet.

Det var också här som min farfarsfar Sven August tog namnet Åkerblom omkring 1880.    Här betar våra får och lamm på sommaren, även vår ”nordsvenske” Grane får komma hit på kollo ibland. Att hålla de gamla betesmarkerna öppna är en sak som bidrar till biologisk mångfald vilket är viktigt för oss. I dagens traditionella stordriftsjordbruk missgynnas och minskar hela tiden många fåglars naturliga livsmiljöer och många fågelarter är hotade, därför medverkar vi även i ett projekt för att gynna hotade fågelarter i jordbrukslandskapet. Genom en del konkreta åtgärder och lite annat ”tänk” kan vi istället skapa goda boplatser och skafferi för fåglarna.   

På Höckgården odlar vi förutom Spelt (Dinkel), Svedjeråg och Ölands lantvete också andra ”äldre” sorter med intressanta egenskaper. Det är höstvete Ertus o Hansa Brun, vårvete Atson och havre Sol II som togs fram av Svalövs västgötafilial 1943. Utmärkande för dessa är långt strå, hög rymdvikt, bästa bröd och kärnkvalitet. Eftersom vi odlar klöver till fröutsäde försöker vi även skapa bra livsmiljöer för vilda humlor och bin.

Favoritmaskiner på gården just nu är nog en liten minigrävare Hydrovåg 16 och en liten rensmaskin för utsäde.

 Det ska bli spännande att följa årets odling.