Per

Storegården
Sedan 1995 bedrivs det KRAV-godkänd produktion på Storegården. Gården ligger på slätten nedanför det blommande berget Kinnekulle i socknen Kestad och är en typisk slättgård utrustad med mestadels tämligen vresiga leror. Vi (Mimmi & Per och självklart våran Ebba) har drivit gården sedan 2008. Sedan många år har vi förmånen att arrendera en granngård som är en viktig del i vårt lokala kretslopp, totalt brukar vi 100 ha. Vi har en Hereford köttdjursbesättning som tillsammans med Wästgötarna styr grödvalet. Vi tillämpar ranchdrift på vår djurhållning. Målet är att ha all areal stängslad inom något år då man på ett utmärkt sätt kan optimera biologin efter gårdens naturliga förutsättningar. Vidare ser vi fram emot det jordbearbetningsfria jordbruket även om det finns många alternativa vägar att nå olika långt åt det hållet. Hursomhelst måste insatt energi alltid försöka minimeras oavsett vad vi kallar den… Utöver jobbet med egna djur och mark, klipper, strängar, pressar och plastar vi en del gräs. Se www.kestad.se.