Om oss

Wästgötarna är en ekonomisk förening med åtta medlemmar. Vi odlar, förädlar och levererar ekologiska spannmålsprodukter. Vi menar att de historiska sädesslagen har näringsvärden och smak som gått förlorade i de moderna spannmålssorterna. De har funnits i tusentals år och är naturligt motståndskraftiga mot växtsjukdomar. Deras djupa rotsystem tar upp fler näringsämnen och det långa strået och det bladrika växtsättet konkurerar bättre mot ogräs.

Våra gårdar är utspridda över norra delen av Västergötland, från Micael i Södra Råda i öster, till Anders på Lundens Gård utanför Trollhättan i väster. Några av oss har mindre gårdar på drygt 50 ha, medan andra har pampiga gods på upp emot 500 ha. Alla hjälps vi åt solidariskt och försöker sporra varandra till nya innovationer. Förutom att odla historiska sädesslag, odlar vi också vallfrö, lin, raps och baljväxter som ärtor och åkerbönor. På de flesta gårdar finns även djur, nötkreatur, får, höns och utegrisar.

På medlemmarnas gårdar odlas ett 50-tal kultursorter, vissa med rötterna i stenåldern. Wästgötarna kan erbjuda ett flertal produkter av dessa sorter tex. hel kärna, kross, kruska kli, flingor, fullkorn & siktat mjöl. Produkter som är goda både för smaklökarna och hälsan.

Vill du veta mer om historiska sädesslag, titta i Kunskapsbanken.

Alla medlemmars ekologiska odling är naturligtvis certifierad enligt KRAVs miljöregler och detsamma gäller våra produkter.

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund. Detta innebär en hållbar matproduktion, utan användning av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, genmodifierade organismer (GMO) eller naturfrämmande tillsatser. KRAV har dessutom särskillt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Här kan du läsa mer om KRAV.